Badania psychologiczne Piła
psychotesty
woj.wielkopolskie
ul.Rodakowskiego 71
Katarzyna Bednarek
Proszę o wcześniejsze umawianie badań

Tel.888 132 842


Kliknij i umów badania

Tel.888 132 842

Przeprowadzamy badania psychologiczne dla różnych grup zawodowych. Badania psychotechniczne składają się z dwóch części - aparaturowej oraz testów papierowych. Testy papierowe pozwalają ocenić Państwa predyspozycje osobowościowe (np. temperament) czy funkcje poznawcze. Odpowiednie testy typu "papier - ołówek" pozwalają także np. na ocenę zachowania Państwa w sytuacjach stresowych, które mogą odpowiedzieć jak zachowacie się Państwo jako przyszły kierowca. W trakcie badania psychologicznego za pomocą aparatury do tego przeznaczonej ,badane są np.:

Na psychotestach powinniście Państwo mieć ze sobą : okulary (jeśli używacie), dowód osobisty, prawo jazdy,dane do faktury (jeśli potrzebujecie Państwo).
48 godzin przed badaniami psychotechnicznymi nie nalezy spożywać alkoholu, środków odurzjących.

Badania psychologiczne należy odnawiać co kilka lat,np. w przypadku badań kierowców nalezy to robić co do zasady co pięć lat.